ÅRSRAPPORT 2022

Note 13 Bundne fond

(i 1000 kr.)

Bundne fond Behaldning 1.1.2022 Avsetningar Bruk av fond Behaldning 31.12.2022
Bundne driftsfond
Øyremerka statstilskot
SUTD - Permitt. og ledige uten fullført vgo - Covid19 (pr. 4087) 26 649 -12 197 -1 235 37 611
SNM - Fond kap. 551.60 midlar 24 225 -61 893 -63 992 22 126
SNM - Fond kap. 551.61 midlar 6 437 -16 119 -635 21 921
SUTD - KON Kvalifisering og formidling læreplass VGS (pr. 2008) 0 -20 265 -172 20 093
SSAM - Forsøksprosjekt TT 9 605 -7 419 -8 084 8 940
SUTD - Tilskot til yrkesfagleg rekvalifisering 2021 (4097) 2 520 -6 141 0 8 661
SNM - Vannforvaltning 9 505 -34 -987 8 552
SUTD - Utdanning - Tilskot til fagbrev på jobb (pr. 4090) 5 869 -2 189 0 8 058
SNM - Regional Forskingsfond 10 631 -11 712 -16 179 6 164
SKUL - Kultur - kultursekken 6 348 -17 038 -17 268 6 118
SNM - Marint miljøsikrings- og verdiskapningsfond 5 567 0 0 5 567
SUTD - Molde Landslinje (2018) 5 891 0 -543 5 348
SUTD - Utvida tilbod til de som ikkje får læreplass (pr. 2001) 4 308 0 0 4 308
STHT - Helsedirektoratet TOO 1 812 -7 295 -4 902 4 205
SUTD - Tilskot til tiltak for lærlingar Covid 19 (Pr. 4085) 4 091 0 0 4 091
SKUL - Spelemidlar anlegg 997 -106 182 -103 961 3 218
Øvrige øyremerka statstilskot 80 574 -58 206 -77 093 61 687
Gåvefond
Øvrige gåvefond 205 0 0 205
Øvrige bundne driftsfond
SNM - Interne tildelinga 8 479 -485 0 8 964
Øvrige bundne driftsfond 14 024 -3 480 -7 249 10 255
Sum 227 737 -330 654 -302 299 256 092
Bundne investeringsfond
Øyremerka statstilskot
ENOVA midlar miljøfergeanlegg 24 676 -24 361 -49 037 0
Øvrige bundne investeringsfond
Øvrige bundne investeringsfond 11 927 -639 -2 128 10 437
Sum 36 603 -24 999 -51 165 10 437

Enkelte fond har ikkje hatt bevegelse eller bruk av midlar i 2022. Dette skuldast i hovudsak manglande kapasitet til å planleggje og gjennomføre aktivitetar knytt til midlane. Det er planlagt for aktivitet knytt til midlane i 2023 og 2024.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.