ÅRSRAPPORT 2020

Slik er vi organisert

Kart som viser politisk organisering finn du under Politikk

Leiargruppa til fylkeskommunedirektøren

  • Ottar Brage Guttelvik, fylkeskommunedirektør
  • Gunn Randi Seime, assisterande fylkeskommunedirektør
  • Erik Brekken, kompetanse- og næringsdirektør
  • Arild Fuglseth, samferdselsdirektør
  • Heidi- Iren Wedlog Olsen, kulturdirektør
  • Anthony Normann Valen, tannhelsedirektør
  • Per Olaf Brækkan, bygg- og eigedomssjef
  • Dag Lervik, organisasjonssjef
  • Gudmund Lode, juridisk sjef
  • Inger Johanne Moene, kommunikasjonssjef

*Denne oversikta viser ny organisering av fylkeskommunen, som tredde i kraft september 2020.