ÅRSRAPPORT 2020

Melding frå uavhengig revisor

Møre og Romsdal fylkeskommune sin revisor er Møre og Romsdal Revisjon SA.

Melding frå uavhengig revisor for 2020 finn du her.