ÅRSRAPPORT 2018

Slik er vi organisert

Kart som viser politisk organisering finn du under Politikk

Leiargruppa til fylkesrådmannen

 • Ottar Brage Guttelvik, fylkesrådmann
 • Gunn Randi Seime, assisterande fylkesrådmann
 • Nils- Gunnar Solli, organisasjonssjef
 • Gudmund Lode, juridisk sjef
 • Ole Helge Haugen, fylkesplansjef
 • Erik Brekken, fylkesutdanningssjef
 • Arild Fuglseth, samferdselssjef
 • Heidi- Iren Wedlog Olsen, fylkeskultursjef
 • Bergljot Landstad, regional- og næringssjef
 • Anthony Normann Valen, fylkestannlege
 • Per Olaf Brækkan, bygg og eigedomssjef
Andre som møter fast:
 • Inger Johanne Moene, kommunikasjonssjef
 • Robert Løvik, seksjonsleiar administrativ seksjon
 • Dag Lervik, prosjektsjef omstilling 2020
 • Rune Solenes Opstad, prosjektfagleiar
 • Willy Sægrov, økonomisjef