ÅRSRAPPORT 2018

Melding frå uavhengig revisor

Møre og Romsdal fylkeskommune sin revisor er Møre og Romsdal Revisjon IKS. Melding frå uavhengig revisor for 2018 finn du her.